Veckoauktion söndag 28 januari, 11:00

Bra gods från hela Gotland. Bl.a. Ett lösöre från gammal fastighet i Rone socken, Konst från bl.a. Svenska spel Visby
Kvalitétsdiskbänkar från Riksutställningar Visby mm.mm.
Visning lördag 13.00-15.00.
Välkommen!